Zarówno firmy Sennheiser, jak i Aplauz – oficjalny dystrybutor produktów marki Sennheiser w Polsce – dbają o środowisko. Firmy spełniają wszelkie wymagania prawne związane z ochroną środowiska, wdrażając wysokie standardy w celu m.in. bieżącego dostosowania się do stale zmieniających się przepisów Unii Europejskiej.

Drogi Kliencie, kupując sprzęt elektroniczny, w tym m.in. słuchawki lub mikrofony, powinieneś wiedzieć, że zgodnie z art. 13.1 ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu razem z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt powinien zostać przekazany do najbliższego punktu zbierania zużytego sprzętu. Poandto zgodnie z art. 13.1 ust.1 Ustawy z dnia 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym informujemy, że nasze produkty nie zawierają substancji niebezpiecznych dla środowiska.

Segregacja i przetwarzanie wtórne urządzeń elektronicznych sprzyja ochronie środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Więcej informacji na temat utylizacji urządzeń można uzyskać od władz lokalnych lub w najbliższym puncie zbierania zużytego sprzętu lub w firmach, zajmującujch się utylizacją sprzętu elektornicznego.