Procedury Serwisowe w Aplauz Sp. z o. o.

Uwaga! Przed wysłaniem zapytania drogą elektroniczną i przed wysłaniem produktu do Serwisu prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami!

 • Odpowiedzialność Sprzedawcy za zgodność towaru z Umową

Umowa sprzedaży zawarta została pomiędzy Nabywcą (Państwem jako klientem) a Sprzedawcą (sklepem). W związku z reklamacją towaru wszystkie procedury powinien prowadzić Sprzedawca. Niezależnie od przejęcia przez firmę Aplauz i/lub firmę Sennheiser pokrywających się części zobowiązań wynikających z obsługi gwarancji (na podstawie naszej umowy ze Sprzedawcą, dodatkowej gwarancji dystrybutora lub dodatkowej gwarancji producenta) Sprzedawca pozostaje stroną odpowiedzialną za obsługę reklamacji z tytułu przepisów prawa o sprzedaży konsumenckiej lub Państwa Umowy ze Sprzedawcą (Faktura VAT wraz z warunkami gwarancji).

 • Kupiłem produkt w Polsce. Gdzie powinienem reklamować produkt?

Wszystkie procedury związane z reklamacją towaru powinien prowadzić Sprzedawca, od którego towar został kupiony. Gdyby ten sposób był dla Państwa niedogodny, proponujemy alternatywne sposoby załatwienia reklamacji (szczegóły poniżej).

 • Nie mogę/nie chcę kontaktować się ze sprzedawcą lub Sprzedawca skierował mnie do firmy Aplauz. Czy mogę wysłać reklamowany produkt bezpośrednio do Serwisu?

Tak, o ile produkt pochodzi z oficjalnej dystrybucji firmy Aplauz Sp. z o. o. Reklamowany towar musi być wcześniej zarejestrowany na formularzu internetowym. Razem z reklamowanym towarem bezwzględnie należy dołączyć czytelną kopię dowodu zakupu z podanym modelem urządzenia i datą transakcji. Po potwierdzeniu rejestracji towar powinien być dostarczony do naszego serwisu na Państwa koszt.

 • Jak mogę sprawdzić, czy mój produkt jest serwisowany przez firmę Aplauz? 

Dział Serwisu firmy Aplauz Sp. z o.o. serwisuje wyłącznie produkty marki Sennheiser należące do oferty dystrybucyjnej firmy Aplauz Sp. z o. o. Aby zweryfikować, czy produkt pochodzi z dystrybucji firmy Aplauz Sp. z o.o. należy:

a) sprawdzić, czy na oryginalnym opakowaniu produktu jest naklejka, informująca, że produkt pochodzi z dystrybucji Aplauz Sp. z o.o. - wzór naklejki widoczny po prawej

b) jeśli nie znalazłeś ww. naklejki – skontaktuj się z Działem Serwisu Aplauz Sp. z o.o.: + 48 22 378 16 99, serwis@aplauzaudio.pl

 

 

 

 • Dlaczego muszę płacić za transport?

Aby zweryfikować zasadność gwarancji (czy nie upłynął jej termin, czy zgłoszone uszkodzenie rzeczywiście jest objęte gwarancją), musimy wcześniej otrzymać towar, opis uszkodzenia (służy do tego formularz internetowy) oraz dowód potwierdzający datę zakupu (czytelna kopia z podanym modelem urządzenia i datą transakcji). W przypadku sprzedaży konsumenckiej (towar kupiony na paragon na terenie RP) i uznania gwarancji  Klient ma prawo żądać od Sprzedawcy zwrotu poniesionych kosztów transportu. Jeśli towar reklamowany jest bezpośrednio u Sprzedawcy, to on wskazuje sposób i miejsce dostarczenia towaru (pokrywa ten koszt z góry lub sam zleca odbiór towaru kurierowi). Jedynie w przypadku szczególnych Umów (dodatkowe ubezpieczenie z gwarancją Door-to-Door, inne Umowy gwarancyjne) koszt transportu jest pokrywany przez nas.

 • Kto zapłaci za transport zwrotny?

W przypadku sprzedaży konsumenckiej i uznania reklamacji dostarczymy towar na Państwa koszt, którego zwrot w pełnej wysokości będziecie Państwo mieli prawo egzekwować od Sprzedawcy. Jedynie w przypadku szczególnych Umów (dodatkowe ubezpieczenie z gwarancją Door-to-Door, dodatkowe Umowy Gwarancyjne) koszt transportu jest pokrywany przez nas.

 • W przypadku nieuznania reklamacji i zwrócenia go bez naprawy lub naprawy odpłatnej transport odbywa się na koszt Klienta.

W przypadku uznania reklamacji związanej ze sprzedażą na działalność gospodarczą (zakup na fakturę) gwarancja nie obejmuje kosztów transportu, chyba że Umowa Gwarancyjna zawarta między Klientem a Sprzedawcą stanowi inaczej.

 • Jak długo trwa naprawa?

Standardowo zgłoszenia serwisowe rozpatrujemy w ciągu 3-7 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego towaru wraz z kompletną dokumentacją. W ciągu kolejnych 3-5 dni realizujemy naprawę lub wymianę. Dłuższe terminy mogą wystąpić jedynie w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach. W każdym takim przypadku otrzymają Państwo stosowną informację od Pracownika naszej firmy. 

Zgodnie z przepisami ustawy o sprzedaży konsumenckiej (zakup na paragon) ustawowy termin rozpatrzenia gwarancji wynosi 14 dni, po czym, w przypadku jej nieodrzucenia (milcząca akceptacja) naprawa/wymiana musi być wykonania niezwłocznie. W pozostałych przypadkach obowiązują terminy i zobowiązania pozaustawowe, wskazane w Umowie zakupu (faktura VAT) i/lub dołączonych do towaru warunków gwarancji. Niezależnie od sposobu finansowania naprawy zobowiązujemy się stosować podane terminy realizacji zleceń serwisowych dla wszystkich rodzajów zleceń.

 • Kiedy firma Aplauz przejmuje wszystkie obowiązki związane z reklamacją (w tym zwrot kosztów dostarczenia reklamowanego produktu do i z Serwisu)?

Zgodnie  z przepisami ustawy o sprzedaży konsumenckiej (zakup na paragon) dystrybutor (firma Aplauz) przejmuje wszystkie obowiązki związane Sprzedawcy z tytułu reklamowanego towaru w przypadku upadłości lub likwidacji Sprzedawcy lub innych przypadkach wskazanych we właściwych przepisach prawa krajowego.  

 • Kupiłem towar za granicą. Czy mogę reklamować i/lub naprawić go w firmie Aplauz?

Tak. Niezależnie od miejsca zakupu odpłatnie serwisujemy wszystkie dystrybuowane przez nas produkty.

 • Kupiłem produkt za granicą. Czy mogę reklamować i/lub naprawić go w firmie Aplauz w ramach gwarancji?

Część producentów oferuje produkty z ponadregionalną lub globalną Gwarancją. Naprawa gwarancyjna realizowana na podstawie Umowy z Producentem/Dystrybutorem wykonywana jest na warunkach określonych w takiej gwarancji, dołączonej do towaru.

 • Serwis pogwarancyjny i pozagwarancyjny

Staramy się stosować podane terminy realizacji zleceń serwisowych dla wszystkich rodzajów napraw (z tytułu zobowiązań gwarancyjnych Sprzedawcy w zakresie, w jakim zostały przejęte; lokalnej gwarancji; gwarancji dystrybutora; gwarancji producenta).

Wszystkie reklamowane produkty MUSZĄ BYĆ ZAREJESTROWANE przez formularz internetowy przed wysłaniem do serwisu. Dostawy na koszt odbiorcy przyjmowane są jedynie po zweryfikowaniu uprawnień dodatkowej gwarancji Door-to-Door. Pozostałe dostawy na koszt odbiorcy nie będą przyjmowane. Aby zarejestrować produkt, wypełnij formularz internetowy - kliknij tutaj.

UWAGA! Brak zgłoszenia reklamacyjnego przed wysłaniem towaru może wydłużyć okres rozpatrzenia reklamacji.