KLASYCZNE MIKROFONY SENNHEISER

Charakterystyka kierunkowości:
-
Charakterystyka kierunkowości
  Przetwornik mikrofonowy:
  -
  Przetwornik mikrofonowy
    Rodzaj mikrofonu:
    -
    Rodzaj mikrofonu
      Dostępność:
      -
      Dostępność
        MD 441-U Polecany
        Dynamiczny mikrofon studyjny (super-kardioidalny).
        3.869,00 PLN
        Zapytaj o dostępność
        MD 21-U
        Mikrofon reporterski.
        Zapytaj o dostępność