Opis

MAS 133 to uniwersalny przełącznik liniowy XLR przeznaczony do użycia w zintegrowanych systemach mikrofonowych. Zastosowanie go między mikrofonem a konsoletą mikserską powoduje możliwość użycia przycisku mikrofonowego MAS 1. Daje on możliwość kontroli pracy dowolnego mikrofonu ze złączem XLR za pośrednictwem przełączalnych trybów aktywacji pracy mikrofonu (PTT, PTM, toggle on/off, permanent on). Co więcej, model MAS 133 oferuje złącze TTL Logic, które pozwala użytkownikowi aktywować np. kamerę lub system kontroli mediów i realizować szereg różnych zadań.

Tryby pracy mikrofonu:

  • Toggle on/off (wyłącznik on/off)
  • Push to mute (wyciszenie po wciśnięciu)
  • Push to talk (mówienie po wciśnięciu)
  • Permanent on (stale włączony